Правни Счетоводни Финансови отчети

ПРАВНИ УСЛУГИ

Дейността на "Филконсулт" ООД се консултира от адвокат Стефан Филков.

Клиентите на кантората могат да разчитат на квалифицирана правна помощ и защита от страна на адвокат Филков, профилирал своята дейност в сферата на търговско право, гражданско право и процес, административно право и процес, както и данъчно и осигурително право.