Правни Счетоводни Финансови отчети

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Абонаментно счетоводно обслужване

Освен счетоводно обслужване, Правно-счетоводна кантора "Филконсулт", чрез адвокат Стефан Филков е в състояние да предложи отговорно и качествено правно обслужване, свързано с поддържането на актуални вписвания в Търговския регистър, заявени по електронен път, с поддържането на деловите отношения на клиента, а при необходимост и адекватна съдебна защита.