Правни Счетоводни Финансови отчети

"Филконсулт" ООД е търговско дружество, специализирано счетоводно предприятие, консултант на търговци, юридически лица с нестопанска цел и лица, упражняващи свободна професия. Дружеството осъществява оперативно външно счетоводно обслужване на субекти, заети в сферата на търговията, производството и услугите, както и на организации от неправителствения сектор.

Организирано като малка "бутикова" компания, дружеството прилага индивидуален подход при обслужването на всеки клиент. Принципите на коректност и лоялност към поетите ангажименти, както и защита на интересите на клиента, определят правилата на работа и системите на комуникация както вътре в екипа, така и в отношенията ни с партньорите.

Основното предимство на компанията е възможността да комбинира счетоводните познания и практики на съдружниците и служителите с опита и професионалния поглед на консултант адвокат. Допълнителен плюс е опцията, при надлежно упълномощаване от страна клиента, дружеството да организира представителството му пред държавната администрация, както и изпълнение на допълнителни административни услуги.